W ramach świadczenia usług transportu medycznego i sanitarnego realizujemy:

przewóz pacjentów pomiędzy jednostkami medycznymi
(szpitalami, przychodniami, pracowniami diagnostycznymi),
przewóz osób na badania z asystą podczas wizyty,
przewóz pacjentów do miejsc zamieszkania z wniesieniem,
przewóz osób do domów opieki, zakładów opiekuńczo-leczniczych,
przewóz osób niepełnosprawnych,
przewóz osób na uroczystości rodzinne (śluby, pogrzeby, Wigilia).

Na czym polega krajowy transport medyczny?

Tym mianem określa się specjalistyczny przewóz pacjentów – zarówno wymagających natychmiastowej pomocy, jak i niebędących w stanie samodzielnie przemieszczać się na wizyty lekarskie czy do szpitala. Krajowy transport medyczny ma zasadnicze znaczenie zwłaszcza dla osób z ograniczoną mobilnością, starszych, niepełnosprawnych czy po ciężkich operacjach.

Działamy w taki sposób, aby umożliwić sprawną i skoordynowaną komunikację pomiędzy różnymi jednostkami służby zdrowia. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że poza szybkością i wygodą przemieszczania się odpowiednio zorganizowany krajowy transport medyczny często jest po prostu niezbędny ze względu na stan zdrowia przewożonych osób.

Kiedy wykorzystuje się krajowy transport medyczny?

Istnieje wiele sytuacji, w których taka usługa staje się konieczna. Przykładem może być transfer pacjenta z jednego szpitala do drugiego – do placówki, która oferuje specjalistyczną opiekę, niedostępną w miejscu pierwotnego leczenia. Krajowy transport medyczny jest niezbędny również w sytuacjach awaryjnych, gdy kluczowe jest szybkie dotarcie do miejsca wypadku, a następnie przetransportowanie poszkodowanego do najbliższego szpitala.

W ramach naszej usługi regularnie transportujemy także pacjentów dializowanych, osoby starsze i niepełnosprawne, które dojeżdżają do ośrodków zdrowia na rehabilitację czy terapię. Tego rodzaju krajowy transport medyczny usprawnia i przyspiesza procedury i czynności niemedyczne związane z leczeniem.

Transport medyczny płatny i bezpłatny – kliknij i sprawdź!

Zadzwoń: +48 661 663 999